「6A品格教育」講師名單

第十五屆「6A品格教育」畢業講師 (2023)

20230458 Cheng Kin Man Alice 鄭健敏   20230467 So Sin Yee 蘇倩怡
20230459 Cheung Suet Ling Selaine 張雪玲   20230468 Tang Yuen Wai Livia 鄧沅叞
20230460 Li Chun Hui 黎春暉   20230469 Chan Wai Ling 陳韋菱
20230461 Fung Shuk Fan 馮淑芬   20230470 Chan Wai Ying 陳煒櫻
20230462 Ho Shuk Kan 何淑芹   20230471 Cheung Chui Ha Janice 張翠霞
20230463 Kwok Oi Kwan Carmen 郭愛君   20230472 Tang Mei Yee Joey 鄧美儀
20230464 Wong Ho Laam 黃可嵐   20230473 Wong Kin Chi 王健智
20230465 Chan Ying Ching 陳映清   20230474 Yip Mei Kun 葉美娟
20230466 Li Yan Yi 李欣儀        

第十四屆「6A品格教育」畢業講師 (2022)

20220430 區緬華 Au Min Wa Susanna  20220444 黃綺薇 Wong Yee Mei
20220431 陳元鴻 Chan Yuen Hung Joe  20220445 何佩勳 Ho Pui Fan
20220432 馮麗珍 Fung Lai Chun  20220446 馮文安 Fung Man On
20220433 何貞儀 Ho Ching Yee Virginia  20220447 黎玉婷 Lai Yuk Ting
20220434 林錦莉 Lam Kam Li  20220448 黎梓康 Lai Tsz Hong
20220435 林芷妍 Lam Tze Yin  20220449 陳文燕 Chan Man Yin
20220436 劉倩欣 Lau Sin Yan  20220450 陳佩琪 Chan Pui Ki Peggy
20220437 梁翠紅 Leong Chui Hung  20220451 陳詩曼 Chan Si Man
20220438 羅敏芝 Lo Man Chi Michelle  20220452 徐愷慧 Chui Hoi Wai
20220439 馬麗雅 Ma Lai Nga Cheryl  20220453 高駿驄 Ko Chun Tsung
20220440 文敏華 Man Man Wa  20220454 曾偉粦 Tsang Wai Lun
20220441 梅建芝 Mui Kin Chi  20220455 謝德怡 Tse Tak Yee
20220442 顏惠玲 Ngan Wai Ling  20220456 黃溢聰 Wong Yat Chung
20220443 黃慧賢 Wong Wai Yin  20220457 王悅心 Wong Yuet Sum

第十三屆「6A品格教育」畢業講師 (2021)

20210380 陳敏宜 Chan Man Yee   20210405 黃寶玲 Wong Po Ling
20210381 陳笑珊 Chan Siu Shan Yvonne   20210406 王培明 Wong Pui Ming
20210382 陳丹娜 Chan Tan Na   20210407 黃櫻 Wong Ying
20210383 何家慧 Ho Ka Wai   20210408 袁嘉欣 Yuen Ka Yan
20210384 高如華 Ko Yu Wa   20210409 陳嘉雯 Chan Ka Man
20210385 李健銘 Li Kin Ming   20210410 陳嘉英 Chan Ka Ying
20210386 盧嘉咏 Lo Ka Wing   20210411 陳寶玲 Chan Po Ling
20210387 麥少珍 Mak Siu Chun   20210412 張淑儀 Cheung Shuk Yee
20210388 麥小華 Mak Siu Wa Sophia   20210413 張若汶 Cheung Yeuk Man
20210389 謝文慧 Tse Man Wai May   20210414 植俊運 Chik Chun Wan
20210390 王繼誠 Wong Chi Cheng   20210415 趙欣納 Chio Ian Nap
20210391 黃燕芬 Wong Yin Fan   20210430 何娟 Ho Kuen Hawalin
20210392 楊靜 Yeung Ching   20210416 林美言 Lam Mei Yin
20210393 楊榮 Yeung, Wing   20210417 林秀檉 Lam Sau Ching
20210394 余頌孝 Yu Chung Hau   20210418 林肇茵 Lam Siu Yan
20210395 袁詠珊 Yuen Wing Shan   20210419 林慧儀 Lam Wai Yee
20210396 陳樂詩 Chan Lok Sze   20210420 李穎芯 Lee Wing Sum
20210397 陳萤萤 Chan Ying Ying   20210421 李菁文 Li Ching Man
20210398 朱麗華 Chu Lai Wa   20210422 羅雋永 Lo Chun Wing
20210431 徐英娥 Hsu Ying Ngor   20210423 盧冬梅 Lo Tung Mui
20210399 梁佩欣 Leung Pui Yan   20210424 吳頴怡 Ng Wing Yee Carmen
20210400 盧永亨 Lou Weng Hang   20210425 薛芷薇 Sit Tsz Mei
20210401 岑雪盈 Shum Su Ying Aimee   20210426 黃心儀 Wong Sam I
20210402 談詠之 Tam Weng Chi   20210427 黃瑋琳 Wong Wai Lam
20210403 謝敏麗 Tse Man Lai   20210428 葉佩珊 Yip Pui Shan
20210404 黃志傑 Wong Chi Kit   20210429 鍾雅麗 Zhong Ya Li

 

 

 

第十二屆「6A品格教育」畢業講師 (2020)

20200335 陳靜怡 Chan Ching Yee   20200357 周凱薇 Chow Hoi Mei
20200336 陳安娜 Chan On Na Anna   20200358 劉珠 Lau Chu
20200337 陳達仁 Chan Tat Yan   20200359 李瑩瑩 Li YingYing
20200338 陳燕麗 Chan Yin Lai   20200360 吳旻思 Ng Man Sze
20200339 曾菁 Chen Ching Flora   20200361 湯慧冰 Tong Wai Ping
20200340 張頌妍 Cheung Chung Yin   20200362 曾夢蘭 Tsang Mung Lan Mona
20200341 卓詩明 Churk Sze Ming   20200363 徐雅婷 Tsui Nga Ting Vivian
20200342 樊秀文 Fan Sau Man   20200364 陳麗君 Chan Lai Kwan
20200343 許雅欣 Hui Nga Yan Maisy   20200365 陳瑛瑋 Chan Ying Wei
20200344 高家敏 Ko Ka Man   20200366 周汝芬 Chau Yue Fun Amanda
20200345 劉珮淇 Lau Pui Ki   20200367 何曉晴 Ho Hiu Ching Sunny
20200346 劉綺明 Liu Qi Ming   20200368 何潔心 Ho Kit Sum
20200347 盧卓健 Lo Cheuk Kin   20200369 何銘欣 Ho Ming Yan
20200348 盧渭雄 Lo Wai Hung   20200370 韓雄 Hon Hung
20200349 馬婉青 Ma Yuen Ching   20200371 孔慶參 Hung Hing Sam
20200350 吳若谷 Ng Yeuk Kuk Simois   20200372 李靜 Lee Ching
20200351 顏美鳳 Ngan Mei Fung   20200373 李國偉 Lee Kwok Wai
20200352 譚安娜 Tam On Na Anna   20200374 呂麗珊 Lui Lai Shan
20200353 黃摯寧 Wong Chi Ling   20200375 雷惠嫻 Lui Wai Han Winifred
20200354 巫恩恩 Wu Yan Yan   20200376 萬玉英 Man Yuk Ying
20200355 楊海恩 Yeung Hoi Yan   20200377 鄧詠恩 Teng Wing Yan
20200356 歐日嵐 Au Yat Nam   20200378 尹智欣 Wan Chi Yan
        20200379 黃潔心 Wong Kit Sum

第十一屆「6A品格教育」畢業講師 (2019)

20190292 劉雅怡 Lau Nga Yi Iris   20190309 陳文翠 Chan Man Chui
20190287 張敏婷 Cheung Man Ting   20190313 何紀誼 Ho Kei Yi
20190294 楊淯 Yeung Yuk   20190311 張紫韻 Cheung Tsz Wan
20190290 許麗澤 Hui Lai Chak   20190315 梁俊民 Leung Chun Man Jonathon
20190285 陳儀恩 Chan Yee Yan   20190312 侯斯慧 Hau Sze Wai
20190288 何燕燕 Ho In In   20190318 邱貝珊 Yau Pui Shan
20190291 楊敏敏 Ieong Man Man   20190317 胡玉婷 Wu Yuk Ting
20190295 庾穎霞 Yu Wing Har   20190316 雷穎文 Lui Wing Man
20190293 梁寶雯 Leung Bo Man   20190310 陳蒨琦 Chan Sien Kei
20190286 鄭惠卿 Cheng Wai Hing   20190319 蘇伊玲 So Yi Ling
20190296 陳潔玉 Chan Kit Yuk   20190333 王靜雯 Wong Ching Man
20190297 陳詠嫻 Chan Wing Han   20190331 鄧秀霞 Tang Sau Ha
20190298 張雋 Cheung Chun   20190325 關卓茹 Kwan Cheuk Yu
20190299 張寶雅 Cheung Po Nga   20190334 王婉兒 Wong Yuen Yi
20190300 馮婉琪 Fung Yuen Kei Juliana   20190321 朱佩娟 Chu Pui Kuen Anita
20190301 江雁 Kong Ngan   20190328 文翠麗 Man Chui Lai
20190302 鄺詩慧 Kwong Shi Wai   20190327 盧詠茜 Lo Wing Sin
20190303 羅苑文 Law Yuen Man   20190330 吳秀琳 Ng Sau Lam
20190304 梁偉聰 Leung Wai Chung Vincent   20190332 徐嘉輝 Tsui Ka Fai
20190305 劉靜芬 Low Chin Hoon   20190322 范琬琪 Fan Yuen Kei Cyrus
20190306 馬才 Ma Choi   20190326 梁玉燕 Leung Yuk Yin
20190307 鄧藹怡 Tang Oi Yi   20190320 陳卓欣 Chan Cheuk Yan
20190308 蔣小惠 Tseung Siu Wai   20190324 何敏茵 Ho Mun Yan
20190314 林海芬 Lam Hoi Fan   20190329 伍卓信 Ng Cheuk Shun Ajax
        20190323 傅雅真 Fu Nga Chun

第十屆6A講師畢業禮 (33)_e

 

 

第十屆「6A品格教育」畢業講師 (2018)

陳橋森 Chan Kiu Sum Eric   梁穎嵐 Leung Wing Nam
陳雅莉 Chan Nga Lee   梁婉雯 Leung Yuen Man
陳燕嫺 Chan Yin Han   連珮瑩 Lin Pui Ying
鄭詠琴 Cheng Wing Kam   盧綺微 Lo Yee Mei
張家倩 Cheung Ka Sin   馬碧華 Ma Pik Wa
趙婉珊 Chiu Yuen Shan   麥斯華 Mak Sze Wa
趙玉雲 Chiu Yuk Wan   吳雁婷 Ng Ngan Ting
周昱廷 Chow Yuk Ting   危思明 Ngai Sze Ming
蔡文欣 Choy Man Yan   潘詠思 Poon Wing Sze
朱燕霞 Chu Yin Ha   蘇靜宜 So Ching Yee
鍾家恩 Chung Ka Yan   蘇慧兒 So Wai Yee Betty
鍾郭倩娜 Chung Kwok Sin Nor   曾俊輝 Tsang Chun Fai
霍家美 Fok Ka Mei   曾鳳珊 Tsang Fung Shan
何穎欣 Ho Wing Yan   謝麗詩 Tse Lai Sze
洪小梅 Hung Siu Mui   蔡綺文 Tsoi Yee Man
莊佩芝 Jong Pui Chee   溫嘉輝 Wan Ka Fai
簡倩萍 Kan Sin Ping   溫貝嘉 Wan Pui Ka Katherine
顧廸洋 Koo Gudy   黃翠茵 Wong Chui Yan Tracy
郭慧芳 Kwok Wai Fong   黃佩芝 Wong Pui Chi
黎鳳儀 Lai Fung Yee   黃詠齡 Wong Wing Ling
黎家昌 Lai Ka Cheong   黃月華 Wong Yuet Wah
林淦偉 Lam Kam Wai Earl   黃秀儀 WongSau Yi Cathy
林玉英 Lam Yuk Ying   胡頌珊 Wu Chung Shan
李佩蓮 Lee Pui Lin   楊翠琴 Yeung Tsui Kam
李玉蘭 Lee Yuk Lan   余綺雯 Yu Yee Man
梁佩思 Leung Pui Sze   袁莉雅 Yuen Lydia
梁慧芬 Leung Wai Fun   羅潔琳 Law Kit Lam

IMG-20171209-WA0055

 

 

 

 

第九屆「6A品格教育」畢業講師 (2017) 

陳嘉欣 Chan Ka Yan Karen 許嘉耀 Hui Ka Yiu 潘思諭 Poon Sze Yu
陳麗珍 Chan Lai Chun Ruby 葉雅婷 Ip Nga Ting 冼麗君 Sin Lai Kwan
陳天維 Chan Tin Wai 古倩瑜 Ku Sin Yu 蕭淵 Siu Yuen
陳艷 Chan Yim 郭麗霞 Kwok Lai Ha 鄧坤婷 Tang Kwan Ting Queenie
鄭家玲 Cheng Ka Ling 黎淑貞 Lai Suk Ching 唐漢燊 Tong Hon Sun
張志華 Cheung Chi Wah 林清秀 Lam Ching Sau 曾詠敏 Tsang Wing Man
朱容儀 Chu Yung Yee Winnie 林幼玲 Lam Yau Ling 謝家欣 Tse Ka Yang Joana
鍾熙婷 Chung Hei Ting 劉金靜 Lao Kam Cheng 謝藹婷 Tse Oi Ting
霍芳婷 Fok Fong Ting 劉錦蓮 Lau Kam Lin Becky 謝珮兒 Tse Pui Yee Eva
何鳳貞 Ho Fung Ching 劉苑珊 Lau Yuen Shan 温兆萍 Wan Siu Ping Joanna
何凱琳 Ho Hoi Lam 梁德輝 Leung Tak Fai 王靜鈿 Wong Ching Tin Andrena
何佩恩 Ho Pui Yun 駱婉婷 Lok Yuen Ting 黃家耀 Wong Ka Yiu
許秀珍 Hoi Sao Chan 吳曼瑩 Ng Man Ying Mandy 黃錦秀 Wong Kam Sau
許智穎 Hui Chi Wing 彭衛慶 Pang Wai Hing 黃洛甄 Wong Lok Yan
        楊雅麗 Yeung Nga Lai

Screen Shot 2017-03-28 at 4.37.56 pm

 

 

 

 

第八屆「6A品格教育」畢業講師 (2016) 

方麗怡Fong Lai Yee         何英慧Ho Ying Wai Vivian     游家雅Yau Ka Nga         李偉豪Lee Wai Ho           江耀輝Mickey Kong            李月媚Lee Yuet Mei
張育賢Cheung Yuk Yin     陳賢碧Chan Yin Pik Donna   黃秀麗Wong Sau Lai      沈嘉荃Shum Ka Chuen    莫嘉寶Mok Ka Po               葉翠欣Yip Chui Yan
李佩嘉Li Pui Kar              伍燕瑜Ng Yin Yu                    梁嘉行Leung Ka Hang   王文麗Wong Man Lai      袁淑儀Yuen Shuk Yi Coey    莊子寧Chong Tsz Ning

林嘉汶Lam Ka Man         蔡婉恩Choi Yuen Yan Yvonne  顏永源Ngan Wing Yuen  鄧桂珊Tang Kwai Shan  關兆麟Kwan Siu Lun            趙惠萍Chiu Wai Ping
陳潔儀Chan Kit Yi           巫淑鳳Mo Shuk FungCarol      蔡欣潔Tsai Hsin Chieh    周惠萍Chow Wai Ping   劉志恆Lau Chi Hang Kenny   李碧琪Li Pik Kei
黎冬梅Lai Tung Mui        文怡樂Man Yi Lok                    容仕政Yung Sze Ching    宋慧冰Sung Wai Bing   蔡艾麗Tsoi Ngai Lai               黎藹琪Lai Oi Ki
陳美雪Chan Mei Suet     李肖漳Lee Chiu Cheung           馮 志文Fung Chi Man     蔡碧宜Tsoi Bik Yee

 

 

10649815_1134396726578480_7323960161769328689_n

 

 

 

 

 

第七屆「6A品格教育」畢業講師 (2015) 

蔡寶儀 Choi Po Yi               周敏安 Chau Man On              楊順珊 Yeung Shun Shan         黃嘉琳 Korbut Wong
鍾艷紅 Chung Yim Hung     楊一沙 Yeung Yat Sha             陳美玲 Chan Mei Ling, Gladys  陳楚渠 Chan Chor Kui
楊麗紅 Yeung Lai Hung       蔡秀芳 Choi Sau Fong             祁海詩 Ki Hoi Sze, Blanche     傅曉雯 Fu Hiu Man
鄭詠思 Cheng Wing Sze      陳詠恩 Chan Wing Yan           李玉堡 Li Yuk Po                     蔡穎欣 Choi Wing Yan
高永祥 Ko Wing Cheung      蔡鳳萍 Choi Fung Ping, Iris      林清華 Lam Ching Wa, Iris       劉映芳 Lau Ying Fong
梁苑婷 Leung Yuen Ting      黎榮琛 Lai Wing Sum              劉小珊 Lau Siu Shan, Ja          梁碧珊 Leung Pik Shan, Joanna
李綺蓮 Li Yee Lin, Angelica 劉黎嘉瑩Lau Ka Ying, Karen    李雪文 Lee Suet Man              李靈 Lee Ling
梁靜儀 Leung Ching Yee     吳靜婷 Ng Ching Ting, Rache   魏威麗 Ngai Wai Lai                 謝韻姿 Tse Wan Chi
戴旭慈 Tai Yuk Chi             杜小圓 To Siu Yuen, Jessica   曾美寶 Tsang Mei Bo               黃遠芬 Wong Yuen Fan
王敏華 Wong Man Wah      唐力行 Tong Lik Hang, Eric      溫麗貞 Wan Lai Ching               蔡嘉雯 Chua Car Men, Carmen
李慕玲 Lee Mo Ling, Morning


6th_2014

 

 

 

 

第六屆「6A品格教育」畢業講師 (2014) 

陳瑞儀 Chan Sui Yee 陳珊珊 Chen San San, Bonnie
劉麗絲 Lau Lai Sze     陳麗雯 Chan Lai Man, Belinda
姜培健 Keung Pui Kin 韓燕茵 Hon Yin Yun, Angeline
高穎詩 Ko Rachel       李淑珍 Lee Shuk Chun, Sarah
黎丹麗 Lai Tan Lai       徐國豪 Chui Kwok Ho, Kevin
林佩華 Lam Pui Wah   羅聖渝 Law Sing Yue, Rosalie
劉嘉敏 Lau Ka Mun      羅鳳貞 Law Fung Ching
伍偉湛 Ng Wai Cham  文正康 Man Ching Hong
彭倩美 Pang Sin Mei    石翠瑩 Shek Chui Ying
蕭敏 Xiao Min               李灝濂 Li Ho Lim


5th_2013

 

 

 

 

第五屆「6A品格教育」畢業講師 (2013) 

Chan Chor Yin               陳源裕 Chan Yuen Yue
巫淑霞 Mo Shuk Har      關淑玲 Kwan Shuk Ling Elaine
鍾靄聆 Tjong Oi Ling     鍾家強 Chung Ka Keung James
劉詠詩 Lau Wing Sze    張芝卿 Cheung Chi Hing
何少燕 Wynn Ho            白志慧 Pak Chi Wai
林嘉宜 Virginia Lam       胡海 Woo Hoi Brian
尹慧蘭 Wan Wai Lan     莊忠嬡 Chong Chung Oi
譚提多 Titus Tam           劉桂香 Winnie Tam


4th_2012

 

 

 

 

第四屆「6A品格教育」畢業講師 (2012) 

關珊 Kwan Shan           禤佩雯 Huen Pui Man, Connie
劉佩雯 Lau Pui Man      吳玲玲 Ng Ling Ling
利佩兒 Julie lee             郭秀興 Kwok Sau Hing
李佩瑤 Lee Pui Yiu        劉玉珍 Lak Yuk Chun Annette
劉英 Lau Ying                梁潔貞 Leung Kit Ching
李英偉 Lee Ying Wai     郭銳涵 Kwok Yui Ham
葉麗貞 Yip Lai Ching     陳永正 Chan Wing Ching
李寶姬 Li Po Kay          黃照成 Wong Chiu Sing    張慧玲 Phyllis Cheung
霍珮玲 Iris Fok              吳慧茹 Josephine Ng
謝立華 Tse Lap Wa      楊佩琳 Yeung Pui Lam
林貝嘉Lam Pui Ka        梁淑嫻 Christy Leung
陳宗蓮 Jenny Chan       梁允兒 Winnie Leung
吳興芳 Ng Hing Fong    岑傲霜 Shum Winnie
彭淑儀 Irene Pang         陳玉儀 Chan Yuk Yee
楊詠欣 Winnie Yeung    黃文英 Wong Man Ying


3rd_0813_2011

 

 

 

 

第三屆「6A品格教育」畢業講師 (2011) 

譚安琪 Tam On Kei, Angel             李晶偉 Li Ching Wai, Jacky
馬敬鉅 Ma King Ku                          藍天穎 Lam Tin Wing
林何佩儀 Lum Ho Pui Yee, Peggy  曾育娟 Tsang Yuk Kuen, Maggie
冼金鳳 Sin Kam Fung, Alice            劉超源 Lau Chiu Yuen, Marick
陳頌斯 Chan Chung Sze, Joan       黃曉莊 Wong Hiu Chong, Tulip
唐思偉 Tong Si Wai                         唐林錦華 Lam Kam Wah Junior Karen
彭慧娟 Katherine Pang                    陸妙芬 Esther Luk
陳淑萍 Chan Suk Ping, Renee


2nd_2010

 

 

 

 

第二屆「6A品格教育」畢業講師 (2010) 

謝貴珍 Tse Kwai Chun Michelle       李敏怡 Lee Man Yee Jessica
楊秀霞 Yeung Sau Ha Michele          江思滿 Kong Sze Moon
梁曉君 Leung Hiu Kwan, Nicam        李燕琛 Lee Yin Sum (Diana)
何天慧 Ho Tin Wai, Sherry                彭燕麗 Pang Yin Lai Josephine
薛惠賢 Sit Wai Yin, Irene                   呂慧思 Lui Wai Sze Gigi
高景珊 Ko King Shan Bonita             李穎恆 Lee Wing Hang Wilson
鄭富榮 Cheng Fu Wing, Louis


1st_2009

 

 

 

 

第一屆「6A品格教育」畢業講師 (2009) 

文浩添 Man Ho Tim                           周已萬 Chow Yi Man, Eva
涂康年 Tho Hong Nin, Stanley          黃美玉 Wong Mei Yuk, Angel
黃秀麗 Wong Sau Lai, Ada              葉惠蓮 Yip Wai Lin, Fiona
劉建光 Lau Kin Kwong                     彭潔茵 Pang Kit Yan, Louisa
呂為基 Lui Wai Ki, May                     張美儀 Cheung Mei Yee, Jessica
楊慧貞 Yeung Wai Ching, Clara      馬苑君 Ma Yuen Kwan, Felix
周寶倫 Chow Po Lun, Ellen


*排名不分先後

aviator hilesi aviator sinyal hilesi aviator hile shell indir hack haber